Wednesday 9 September 2020

Friday 4 September 2020

आपल्या परिसरातील प्राणीविश्वाची ओळख करून देणारे पुस्तक

 प्रसिद्ध प्राणीतज्ञ निलीमकुमार खैरे यांचे आपल्या परिसरातील प्राणीविश्वाची ओळख करून देणारे पुस्तक.


ह्या पुस्तकाचा काही भाग खालील दुव्यावर वाचता येईल.
https://www.bookganga.com/Preview/BookPreview.aspx?BookId=4751108473385147239&PreviewType=books

Friday 21 August 2020

Kid's Primer (मराठी आवृत्ती)

Kid's Primer (मराठी आवृत्ती)